Подзвонити:    Написати:
ПРАВОВА БАЗА БІБЛІОТЕКИ

Нормативно-правова база діяльності бібліотек вищих навчальних закладів 2017 рік:

Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12 січ. 2012 р. № 4312-VI.

Митний кодекс України: Закон.Кодекс України від 13 берез. 2012 р. № 4495-VI.

Про внесення змін до Закону України Про здійснення державних закупівель щодо спрощення процедури закупівель товарів, робіт та послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами. Закон України від 20 берез. 2012 р. № 4545-VI.

Про правила етичної поведінки: Закон України від 17 трав. 2012 р. № 4722-VI

Про засади державної мовної політики: Закон України від 3 лип. 2012 р. № 5029-VI

Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи": Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5068-VI

Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних": Закон України від 20 лист. 2012 р. № 5491-VI

Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки: Указ Президента України від 1 лют. 2012 р. № 45/2012.

Про відомчі заохочувальні відзнаки: Указ Президента України від 30 травня 2012 р. № 365/2012.

Про затвердження Угоди про гуманітарне співробвтництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав: Указ Президента України від 3 лип. 2012 р. № 431/2012.

Про направлення на доопрацювання Закону України "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо придбання документів для бібліотечних фондів: Постанова Верховної Ради України від 21 черв. 2012 р. №5017-VI

Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 236-р.

Про затвердження переліку закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом. Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ №486 від 23.05.2012 р.

Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 трав. 2012 р. № 353.

Про затвердження переліку закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 трав. 2012 р. № 486.

Про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про створення системи Міжбібліотечного абонемента держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 13 січня 1999: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 трав. 2012 р. № 332-р

Про затвердження складу Державної акредитаційної комісії: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 трав. 2012 р. № 490

Про затвердження Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 черв. 2012 р. № 561

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1180 і від 27 серпня 2010 р. № 796 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 855: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лист. 2012 р. № 1056 /платні послуги/

Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лист. 2012 р. № 1103

Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лист. 2012 р. № 1134

Про внесення зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунильній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1131

Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності Постанова Кабінету Міністрів України від 26 груд. 2012 р. № 1199

Щодо подання інформаційної довідки про вищий навчальний заклад: Лист МОНмолодьспорту України від 4 січ. 2012 р. № 1/9-1 /наявність книжкового фонду

Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення: Наказ МОНмолодьспорту України від 20 берез. 2012 р. № 332

Про затвердження Плану заходів щодо виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава": Наказ МОНмолодьспорту України від 10 квіт. 2012 р. № 447.


Про затвердження Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію "Відповідальність починається з мене": Наказ МОНмолодьспорту України від 11 трав. 2012 р. № 567 /здоровий спосіб життя./

Щодо обговорення Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року: Лист МОНмолодьспорту України від 20 серп. 2012 р. № 1/9-584

Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти: Наказ МОНмолодьспорту України від 17 верес. 2012 р. № 1021

Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації: Наказ МОНмолодьспорту України від 27 вер. 2012 р. № 1058

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси: Наказ МОНмолодьспорту України від 1 жовт. 2012 р. № 1060

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Наказ МОНмолодьспорту України від 17 жовт. 2012 р. № 1112

Про підсумки наукової та науково-технічної діяльность за 2012 рік: Наказ МОНмолодьспорту України від 30 лист. 2012 р. № 1360

Щодо роз'яснення про закупівлю товарів і послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами за рахунок власних надходжень: Роз'яснення Мінекономрозвитку України від 24 трав. 2012 р. № 3302-04/19430-12

Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек Наказ Міністерства Надзвичайних ситуацій України від 12 грудня 2012 № 1398

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2013 рік: Лист Мінсоцполітики України від 21 серп. 2012 р. № 9050/0/14-12/13

Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 27 березня 2012 р. № 333

Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій із зазначенням строків зберігання документів:Наказ Міністерства юстиції України від 12 квіт. 2012 р. № 578/5 /з 1.01.2013 р./

Про затвердження Положення про Державний центр збереження документів Національного архівного фонду: Наказ Міністерства юстиції України від 21 трав. 2012 р. № 757/5

Про затвердження Положення про Центральну експертну-перевірну комісію Державної митної служби України: Наказ Міністерства юстиції України від 24 трав. 2012 р. № 779/5

Про затвердження Порядку здійснення Державною службою України з питань захисту персональних даних державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних: Наказ Міністерства юстиції України від 22 черв. 2012 р. № 947/5